Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Kategória je určená žiakom 4ME, ktorí realizujú praktickú časť maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu. Tomu predchádzali SOČ.

Tu prebieha celá komunikácia medzi žiakmi a ich konzultantmi.

Termíny: podľa smernice (odkaz, uvedený nižšie) je žiak povinný odovzdať prácu - jej teoretickú časť - do 15.3.2016 vrátane. Výrobok, s prácou súvisiaci, nemusí v tomto termíne odovzdať, čo znamená, že výrobok ešte je možnosť zdokonalovať - až do termínu praktických maturitných skúšok.

ALE: termín 15.3.2016 je podstatný na to, aby sa žiak rozhodol, či bude maturovať formou obhajoby alebo formou praktického zadania - výroba plošáku.

PRETO: kto to chce vzdať, musí to vzdať do 15.3.2016. Po tomto termíne už vzdanie nie je možné - resp. je, ale maturovať bude až v náhradnom termíne (september). T.j. ten, kto to vzdá do 15.3.2016, bude maturovať v riadnom termíne formou výroby plošáku, kto to vzdá potom, až v septembri.

Kto to nevzdá, dorobí si v kľude výrobok.

A EŠTE: keďže v čase odovzdania sú písomné maturity, POSÚVAM termín odovzdania teoretickej časti do 25.3.2016. To, čo bude odovzdané v tomto termíne, bude dané predsedovi maturitnej komisie.

A POSLEDNÉ: ja mám k dispozícii teoretické práce AE. Tie viem pripomienkovať. Práce ktoré nemám, neviem pripomienkovať. Kto chce, aby som odkonzultoval prácu alebo zmeny, pošle mi svoju prácu na mail vladimir.bobot@bbob.sk.

A U6 OZAJ POSLEDNÉ: moje pripomienky máte pod svojim menom v moodli.

Dodržať manuál v zmysle tejto smernice

DiskusiaDiskusiu začal(a)OdpovedePosledný príspevok
4ME Maturita Obrázok: Vladimir Bobot Vladimir Bobot 0 Vladimir Bobot
Pi, 11 dec 2015, 09:14