O Vyšehradskom fonde

Fond je medzinárodná darcovská organizácia, ktorú v roku 2000 založili vlády Vyšehradskej skupiny — Česko, Maďarsko Poľsko a Slovensko s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu vo vyšehradskom regióne (V4) ako aj medzi V4 a inými krajinami, hlavne na západnom Balkáne a vo východnom regióne.Zdroj: www.visegradfund.org

Informácie o projekte a jeho podpore

Názov projektu: Internet vecí - brainstorm workshop
Zameranie: Education and Capacity Building, Improved hard/soft skills for a better access to labor market; lifelong learning and internship programs
Implementačná doba: 01.10.2019 – 30.05.2020
Rozpočet projektu: 9.935 EUR

Kontakty na koordinátora projektu a pridružené školy

Koordinátor: Secondary vocational ingeneering school, Trenčín
Adresa: Pod Sokolicami 14, Trenčín, 91101, Slovakia
Reprezentovaný: Ing. Ľuboš Chochlík
IČO organizácie: 17053668
Telefón: +421327432730
E-mail: miriam.kral34@gmail.com, sostn@sostn.sk
URL: http://www.sostn.sk/
Koordinátor projektu: Ing. Ľuboš Chochlík, director of school
Email koordinátora: sostn@sostn.sk
Telefón koordinátora: +421911549807

Partner č. 1: Mesit Secondary School, o.p.s., Družstevní 810, Uherské Hradište, Czech Republic, frantisek.mikulasek@mesit.cz, www.skolamesit.cz
Partner č. 2: ZSME, Szujskiego 13, Tarnów, 33-100, Poland, sekretzsme@umt.tarnow.pl, www.zsme.tarnow.pl
Partner č. 3: State educational institution - Uzhgorod Center for professional-technical Education, Ukraine, uzghorodpml@ukr.net, www.dnzucpto.com.ua
Partner č. 4: Békéscsaba Center of Vocational Training Nemes Tihamér Mechanical Engineering, Information Technology, Kazinczy utca 7, Békéscsaba, 5600, Hungary, nemes@bszc.hu, www.nemesgszi.hu

Popis hlavného cieľa projektu

Cieľ: The project focuses on cooperation in international mixed groups and a joint solution of technical assignments in the area of The Internet of things (IoT). IoT is the extension of Internet connectivity into physical devices and everyday objects. It is a four days workshop of solving daily technical tasks in team cooperation, as a side event of Trenčín robotic day. The aim of the project is to contribute to students´ professional outlook, reduce xenophobia based on young people's personal experience, support their social and language skills. The Secondary Technical School in Trenčín has been organizing TRD-Trenčín Robotic Day for 14 years, where teams from primary and secondary schools compete on the field of robotics. We want to add another dimension to this action, and that would be, above all, cooperation that would prevail over rivalry.

Časový plán workshopu a denný program

Táto časť bude doplnená pre konaním workshopu.

Výstupy - výsledky projektu

Táto časť bude doplnená počas konania workshopu.

Fotografie z workshopu

Táto časť bude doplnená počas konania workshopu.